Om företaget

Nyköpings Mur & Platt AB

Nyköpings Mur & Platt AB, bildades 2010, Sedan 2020 är Hans Lindell ensam ägare av företaget.Verksamheten drivs av
Hans Lindell och Adam Thim.
Vårt mål är att alltid leverera kvalitet och professionella lösningar.
Våra kunder ska känna sig trygga och nöjda, både under utförandet och slut resultatet.
Vi är ett Auktoriserat Bkr företag, Certifierat Mur & Putsföretag och medlemmar i Byggföretagen.

Nyköpings Mur & Platt AB

Nyköpings Mur & Platt AB, bildades 2010, Sedan 2020 är Hans Lindell ensam ägare av företaget.Verksamheten drivs av
Hans Lindell och Adam Thim.
Vårt mål är att alltid leverera kvalitet och professionella lösningar.
Våra kunder ska känna sig trygga och nöjda, både under utförandet och slut resultatet.
Vi är ett Auktoriserat Bkr företag, Certifierat Mur & Putsföretag och medlemmar i Byggföretagen.